Kalite Politikamız

Türkiye’de hizmet sektörün gelişimi, dünyada yaşanan örneklerde olduğu gibi, gelişen teknolojiler ve modern yaşamın yeniliklerine bağlı olarak sürekli çıtası yükselen standartlarla ölçümlenmektedir.

Türkiye’de hizmet sektörün gelişimi, dünyada yaşanan örneklerde olduğu gibi, gelişen teknolojiler ve modern yaşamın yeniliklerine bağlı olarak sürekli çıtası yükselen standartlarla ölçümlenmektedir. Güven Grup Temizlik, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen profesyonel yöneticiler ve bu yaklaşıma uyum sağlayabilen personellerin eğitimleriyle, ürettiği servislerde kalite standartlarından taviz vermeden hizmet üretmektedir. Hizmet sektöründe çalışanların sayısı göz önüne alındığında ürettiğiniz tüm hizmet ve servislerde kaliteyi belirleyen etkenin insan kavramı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kalite kavramı, insan performansı ile belirlenir ve onunla yakından ilgilidir. Hizmetlerin heterojen olma özelliği, hizmetlerin önemli bir kısmının üretiminde insan faktörünün daha yoğun olarak ön planda olmasından kaynaklanmaktadır. Hizmet kalitesinde önemli ve belirleyici olan, müşteri tarafından algılanan kalitedir. Dolayısıyla üretilen hizmet kalitesini, kalitenin tüketici tarafından algılanan performans düzeyi, yâda hizmetin tüketiciyi tatmin etme düzeyi net olarak belirlemektedir. Bu nedenlerle kaliteyi, insan performansıyla belirlemek ve ilişkilendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.

Güven Grup Temizlik, temizlik sektöründeki 18 yıllık birikimiyle, müşteri istek ve beklentilerini, modern yaşamın ve gelişen teknolojinin yenilikleriyle harmanlayarak, profesyonel insan kaynağıyla karşılar. Kuruluşumuzdan günümüze yer aldığımız tüm projelerimizde, müşterilerimize sadece hizmet satışı değil, yapılan sözleşmeler sonrasında, verilen değer ve memnuniyet oluşturma derecelerimizin her geçen süreçte artarak ilerlemesiyle tercih edilen firma kimliğimizi oluşturuyoruz.

Her geçen gün yeni rakiplerin girdiği sektörde artan rekabet şartlarına rağmen, çalışanların işini severek yer aldıkları projeleri üretirken yüksek kaliteli hizmet üretim standartlarımızdan taviz vermememiz, başarımızın odak noktasını oluşturdu. Her proje gereksinimini karşılayacak yeterlilikte ve uzmanlıkta yeni nesil araç ve ekipman yatırımı gerçekleştirirken, insan kaynağı eğitimlerinde güncel yaklaşımlarla sektörün önemli oyuncuları arasında yer aldık.

Temizlik Firmaları sektöründe tercih edilmemizin odak noktalarını oluşturan, standartlardan taviz vermeyen kaliteli hizmet üretimi, yeni nesil ekipmanlar ve yüksek üretim standartlarına sahip çevreye zarar vermeyen temizlik ürünlerimizle, mutlu müşteri eksenimizi her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz.