İnsan Kaynakları

Çalışanlarımızın maddi, manevi ve sosyal hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerimizi paylaşırız.

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, hizmet sektöründe yer alan firmaları da derinden etkilemektedir. Firmaların birbirine karşı rekabet avantajı sağlayabilmek, etkinliklerini artırabilmek için daha yoğun çaba göstermeye itmektedir. Hizmet sektöründe üretilen servislerin ana belirleyici unsurunu insan kavramı oluşturmaktadır.

Güven Gurup Temizlik, insan kavramının, tüm beklentileri oluşturan faktörlerin merkezinde olduğu bilinçle, çalışan mutluluğu için insan kaynakları politikalarını sürekli gelişen modern yaşama göre güncellemiştir. Müşteri memnuniyeti ile çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar yurt dışında yaygınken ülkemizde de son yıllarda daha sık yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar da göstermiştir ki, çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu işletmelerde, çalışanlar daha yüksek standartlarda hizmet sunmaktalar ve yüksek standartlardaki hizmet, daha memnun ve sadık müşteri ve dolayısıyla daha karlı organizasyonlar oluşturmaktadır.

Mutlu çalışanlardan oluşan insan kaynağı oluşturmak, elde tutmak ve iş amaçlarına paralel olarak en verimli biçimde değerlendirerek bünyemizdeki insan kaynağının niteliklerini artırırken, aynı zamanda firmamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli personelleri de bünyemizde geliştiriyoruz. Ürettiğimiz ve sunduğumuz hizmetlerin insan merkezli olduğu bilinçle, çalışanlarımızın her birinin önceliğinin farklı olduğunu dikkate alarak hareket ederiz.

Cinsiyet, uyruk, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanırız.

Çalışanlarımızın maddi, manevi ve sosyal hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerimizi paylaşırız.

Hedefimizi sürekli geliştirerek, faaliyet gösterdiğimiz temizlik sektöründe, tercih edilen firma kimliğimizi korurken, farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler oluşturarak başarılarımızı çalışanlarımızla paylaşmak, temel insan kaynakları politikalarımızı oluşturur.